HET NIEUWE FIETSPLAN VOOR WERKGEVER EN WERKNEMER

Een E-bike voor enkele euro's is mogelijk voor jou als werkgever en je medewerkers via het nieuwe fietsplan geheel geregeld door enfietsen.
Volledig ontzorgd duurzaam ondernemen met fitte en gezonde medewerkers.

Fiets van de zaak

Fietsen naar het werk is op meerdere gebieden aantrekkelijk. Aantrekkelijk voor het milieu (minder CO2 uitstoot-minder filevorming). Aantrekkelijk voor de werknemer(meer bewegen, gezondheid) Aantrekkelijk voor de werkgever (lastenverlichting, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Het wordt nog aantrekkelijker gemaakt om een fiets van de zaak te gebruiken door een versimpeling van de fiscale fietsregeling per 1 januari 2020. De bijtelling voor een fiets van de zaak wordt net zo simpel als de bijtelling voor de auto van de zaak. Bijtelling wordt 7% voor E-bikes en stadsfietsen. 

Zakelijke lease mogelijkheden

 1.      Werkgever stelt de leasefiets ter beschikking

De werkgever betaalt de leasetermijn voor de fiets geheel en vraagt geen eigen bijdrage aan de werknemer.

De werknemer krijgt een bijtelling van 7% zichtbaar op de loonstrook en betaalt uiteindelijk effectief vanaf 3 euro netto per maand voor de fiets al naargelangde waarde van de fiets en de hoogte van het fiscale inkomen van de werknemer. Betaling geschiedt doordat de werknemer netto per maand minder krijgt uitgekeerd .

De werkgever betaalt het maandelijkse leasetermijn aan de leasemaatschappij. De werkgever mag tot een leasebedrag van 749 euro de BTW als voorbelasting verrekenen.

De kilometervergoeding welke door de werkgever wordt betaald aan de werknemer vervalt althans voor de  periode dat de werknemer gebruikt maakt van de fiets binnen het woon-werkverkeer. Een combinatie van de nieuwe regeling en de reiskostenvergoeding is ook mogelijk.

 

 1.      leasefiets in "cafetariamodel"

De werkgever betaalt de leasetermijn voor de fiets geheel en vraagt een gedeeltelijke of gehele bijdrage aan de werknemer.

De gehele of gedeeltelijke bijdrage wordt zichtbaar op de loonstrook en wordt verrekend met het brutoloon. Tevens krijgt de werknemer een bijtelling van 7%.

Zelfs bij een gehele bijdrage door de werknemer zal het voordeel voor het berijden van de leasefiets nog rond 30% zijn. Naarmate de werkgever een groter deel bijdraagt zal het voordeel oplopen tot ruim 80% wanneer werkgever het leasebedrag volledig betaald.

Wanneer de werknemer het gehele of gedeeltelijk leasebedrag betaald mag de werkgever de BTW niet als voorbelasting verrekenen.
De kilometervergoeding welke door de werkgever werd (wordt) betaald aan de werknemer vervalt althans voor de  periode dat de werknemer gebruikt maakt van de fiets binnen het woon-werkverkeer. Een combinatie van de nieuwe regeling en de reiskostenvergoeding is ook mogelijk.

Uitgangspunten

Brutoloon van € 2.400
Gemiddelde fiscale inhouding
Consumenten advies prijs voor de fiets € 2.200

De eerste kolom is de kolom waarbij de werkgever de fiets ter beschikking stelt, de laatste 2 kolommen zijn voorbeelden van het zogenaamde cafetaria model

nettoloon berekening

netto met leasefiets ter beschikking gesteld door werkgever

netto met leasefiets GEEN bijdrage werkgever

netto met leasefiets met gedeeltelijke bijdrage werkgever

brutoloon

€ 2.400

€ 2.400

€ 2.400

€ 2.400

 

bijtelling (7%) CAP

€ 0

€ 12,80

€ 12,80

€ 12,80

 

bijdrage door werkgever

€ 84,00

€ 0

 € 40,00

leaseprijs fiets

€ 64,00 -

€ 64,00 -

 € 64,00 -

leaseprijs ontzorgpakket

€ 20,00 -

€ 20,00 -

 € 20,00 -

Nieuw bruto loon

€ 2.400

€ 2.412.80

€ 2.328,80

€ 2.368,80

 

Af: fiscale inhoudingen

€ 440

€ 446

€ 410

€ 427

 

Af: bijtelling

€ 12,80

€ 12,80

 € 12,80

Netto loon

€ 1.960

€ 1.954

€ 1.906

€ 1.929

 

maandelijkse kosten ideale leasefiets

€ 84,00

€ 6,00

€ 54,00

€ 31,00

besparing per maand voor werknemer van

€ 78,00

€ 30.00

€ 53,00

Bovenstaande bedragen zijn een indicatie, er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze berekeningen 

Wat levert het op voor mij als werkgever?

 • Besparing mobiliteitskosten, automobiliteit is 13 keer duurder dan fietsmobiliteit.
 • Verlaging CO2 uitstoot, bij het omzetten van 1% van automobiliteit in fietsmobiliteit een besparing van CO2 uitstoot met ruim 0,9%,gemiddeld 130 gram minder CO2 uitstoot per gereden kilometer.
 • Vitale onderneming, gezonde fitte werknemers, hogere productiviteit , werknemers op de fiets zijn gemiddeld 1,01% productiever.
 • Het ziekteverzuim neemt af , daalt gemiddeld met 1,3 dagen
 • Besparing op auto parkeerplaatsen gemiddeld 947 euro per autoparkeerplaats per jaar.
 • Maximale service en onderhoud, zorgeloos zakelijk fietsen bij lease.
 • Extra secundaire arbeidsvoorwaarde.
 • Doorstroming op de bedrijventerreinen, minder files.
 • Geen administratieve rompslomp bij lease.

 

Wat moet ik betalen als werkgever

Bij lease betaal je een vast bedrag per maand waarbij alles geregeld wordt gedurende de gehele looptijd zoals:

 • onderhoud, eventueel ter plekke binnen het bedrijf*; 
 • alle onderdelen;
 • schadeafhandeling;
 • diefstalafhandeling;
 • pech onderweg hulp;
 • na 3 of 4 jaren omruilen van de E-bike voor een fonkelnieuwe. 

U betaalt een vast bedrag per maand voor de lease E-bike , u bespaart tegelijkertijd veel meer dan de maandelijkse premie voor de lease.

Voorbeeld berekening

Bij u werkt werknemer Jan hij verdient 36.000 euro per jaar en heeft een omzetwaarde voor u van 100.000 euro  , hij woont 15 kilometer van het bedrijf en ontvangt nu 0,19 cent per kilometer, dit kost u per maand:  30 ( kilometers heen en weer) x 21 dagen x 0.19 cent = 120 euro per maand .

Een gemiddelde High Service E-bike kost u maandelijks bij een leaseovereenkomst van 4 jaren 80 euro exclusief BTW per maand.

Onderzoek* heeft aangetoond dat gezonde fitte werknemers die op de fiets naar het werk rijden ruim 1% meer productief zijn, in het geval van Jan betekent dat op maandbasis een besparing van 83 euro( 1.000 euro per jaar ).

Onderzoek heeft ook aangetoond dat ziekteverzuim daalt bij gezonde fitte werknemers, fitheid neemt met 13% toe, ziekteverzuim neemt met 1,3 dagen af ***  Een verzuimdag kost gemiddeld 250 euro**, 1,3 dagen betekent een besparing van 27 euro per maand ( 325 euro per jaar).

Deze 1,3 dagen betekent ook een productiviteitswinst van 26 euro per maand (312 euro per jaar)*****  

Indien Jan met de auto kwam maar nu met de fiets komt is er een besparing van gemiddeld 947 euro per parkeerplaats per jaar ****. 

Daarnaast nog de overige besparingen met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen:

Verschil in CO2 uitstoot door een fietsende werknemer of de werknemer die met een benzine auto naar het bedrijf komt is  130 gram per kilometer!

 • Een fietsende werknemer in de stad is gemiddeld 5% sneller op het werk dan een automobilist
 • Een auto neemt op het parkeerterrein 16 x meer ruimte in dan de fiets

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

WERKNEMERS DIE FIETSEN ZORGEN VOOR EEN DUURZAAM, SPORTIEF EN GEZOND IMAGO: MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN


Accepteren

Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaringen te verbeteren.