Meest gestelde vragen over lease

Valt het aanbieden van een leasefiets binnen de WKR
Het voordeel van de nieuwe regeling is dat werkgevers een fiets aan kunnen bieden zonder dat dit ten koste gaat van de Werkkostenregeling. De leasefiets regeling valt in zijn geheel buiten de Werkkostenregeling, ongeacht of u als werkgever de leasekosten betaalt of de leaseregeling alleen faciliteert.
Wat gebeurt er met de kilometervergoeding
De onbelaste kilometervergoeding kan uitgekeerd worden in combinatie met de leasefiets. Dit werkt als volgt. Voor de afgelegde woon-werkkilometers met de leasefiets heeft de werknemer géén recht op de onbelaste kilometervergoeding. Echter, voor de dagen en/of kilometers dat de werknemer met een alternatief vervoersmiddel (eigen auto, OV) reist mag de werkgever de kilometervergoeding blijven uitkeren. Bijvoorbeeld: de werknemer gaat vóór de leaseregeling 5 keer per week met de eigen auto en ontvangt hiervoor een kilometervergoeding. Dankzij de nieuwe leaseregeling komt de werknemer twee dagen per leasefiets per kantoor en drie dagen per week met de eigen auto. De werkgever mag nog drie dagen per week kilometervergoeding blijven uitkeren. Belangrijk is dat werkgever en werknemer aannemelijk kunnen maken dat deze woon-werk kilometers niet met de leasefiets, maar met de auto of het openbaar vervoer zijn afgelegd.
Leasefiets én leaseauto
Wilt u als werkgever de mogelijkheid aan de werknemer bieden om zowel van een Leasefiets als leaseauto gebruik te maken? Dat kan! In de nieuwe fiscale regeling is het toegestaan dat een werknemer tegelijkertijd gebruik maakt van beide mobiliteitsoplossingen. Hiermee wil het kabinet het woon- werkverkeer per fiets stimuleren. Ook is het mogelijk om een Leasefiets en privé auto te combineren. Als werkgever betaalt u de kilometervergoeding op de dagen dat de werknemer besluit om de privé auto te gebruiken.
Hoe werkt de 7% bijtellingsregeling
De werkgever telt 7% van de consumentenadviesprijs van de fiets bij het inkomen van de werknemer. Hierop houdt de werkgever loonheffing in. De werknemer vindt deze bijtelling terug op zijn loonstrook. Dit werkt precies hetzelfde als voor de leaseauto. Voor een fiets van € 2.500, betaalt de werknemer € 175 aan bijtelling per jaar. Dit betekent € 175 / 12 = € 14,58 per maand. Dit bedrag telt de werknemer bij zijn bruto inkomen op en betaalt hierover vervolgens belasting. In de praktijk komt dit neer op een netto bedrag ronde € 5 per maand.
Kan de werknemer de leasefiets ook alleen zakelijk rijden. Dus zonder bijtelling
Doordat de woon-werk kilometers op de fiets door de overheid als privé worden beschouwt, is er altijd sprake van bijtelling. Het is dus niet mogelijk een leasefiets alleen zakelijk te rijden. Het scheelt dat de bijtelling voor een leasefiets maar een paar euro per maand is.
Wat gebeurt er met de mogelijkheid om een fiets vanuit de WKR te betalen
De mogelijkheid om een fiets vanuit de WKR te betalen, blijft bestaan in zijn huidige vorm. Deze mogelijkheid wordt echter niet door Lease enfietsen ondersteunt.
Wat gebeurt er met de reiskostenvergoeding van de werknemer
De onbelaste kilometervergoeding kan uitgekeerd worden in combinatie met de leasefiets. Dit werkt als volgt: voor de afgelegde woon-werkkilometers met de leasefiets heeft de werknemer géén recht op de onbelaste kilometervergoeding. Echter, voor de dagen en/of kilometers dat de werknemer met een alternatief vervoersmiddel (eigen auto, OV) reist mag de werkgever de kilometervergoeding blijven uitkeren. Bijvoorbeeld: de werknemer gaat vóór de leaseregeling 5 keer per week met de eigen auto en ontvangt hiervoor een kilometervergoeding. Dankzij de nieuwe leaseregeling komt de werknemer twee dagen per leasefiets per kantoor en drie dagen per week met de eigen auto. De werkgever mag nog drie dagen per week kilometervergoeding blijven uitkeren. Belangrijk is dat werkgever en werknemer aannemelijk kunnen maken dat deze woon-werk kilometers niet met de leasefiets, maar met de auto of het openbaar vervoer zijn afgelegd. Je kunt als werkgever de in te houden kilometervergoeding uiteraard kostenneutraal gebruiken om het maandelijkse leasebedrag van de werknemer verder te verlagen. Dit is echter wel een bruto uitkering, in plaats van de netto kilometervergoeding.
Hoe werkt een eventuele herinvestering van de reiskostenvergoeding in het leasebedrag
Voorbeeld: de werknemer woont 10 kilometer enkele reis van zijn werk en ontvangt 5 dagen per week kilometervergoeding. Op maandbasis is dit ongeveer €68,-. De werknemer committeert zich dat hij/zij gemiddeld één dag per week de fiets voor het woon-werktraject gaat gebruiken. Je keert één dag reiskostenvergoeding niet meer uit, namelijk €68 / 5 = €13,60. De werknemer ontvangt maandelijks nog €54,40 reiskostenvergoeding. Indien de werknemer erop achteruit gaat in verband met een lager uit te keren reiskostenvergoeding, dient de werkgever deze dan te compenseren in het bruto leasebedrag van de leasefiets? Dit is niet verplicht. Echter, indien een werkgever geen bijdrage doet aan de maandelijkse leasekosten kiest ruim 85% van de bedrijven ervoor om de (eventuele) inhouding op de reiskostenvergoeding te herinvesteren in het leasebedrag. Dit kan door middel van een bijdrage aan het bruto leasebedrag ter hoogte van de ingehouden reiskostenvergoeding. Dit is kostenneutraal voor de werkgever. Is de inhouding op de reiskostenvergoeding hoger dan het bruto leasebedrag van de fiets dan wordt het resterende bedrag niet uitgekeerd aan de werknemer. Voorbeeld: Werknemer kiest voor een fiets met een bruto leasebedrag van €80. In bovenstaand scenario doe je als werkgever een totale bijdrage van €13,60 aan het bruto leasebedrag. Dit bedrag wordt van het bruto leasebedrag afgetrokken: €80 - €13,60 = €66,40. Oftewel in dit voorbeeld wordt €66,40 ingehouden op het brutoloon van de werknemer ingehouden.
Wat is de ‘Cafetariaregeling’
Omdat niet elke werkgever in staat is de leasekosten te dragen kent de leaseregeling ook een mogelijkheid waarin de regeling wel door de werkgever wordt aangeboden, maar waarin de werkgever geen financiële bijdrage doet. Hierbij betaalt de werknemer (een deel van) het leasebedrag zelf door vrijwillig brutoloon uit te ruilen. De Belastingdienst heeft hiertoe een beleidsbesluit opgesteld vastgelegd in de zogenoemde ‘Cafetariaregeling’. De voorwaarde is dat in de leasefietsregeling duidelijk omschreven is wat de fiscale en andere inkomensgerelateerde gevolgen zijn en wat er gebeurt bij uitdiensttreding van de werknemer. Verder moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden over de de tijdelijke verlaging van het brutoloon evenals de tijdsduur en het overeengekomen (lease) bedrag. De werknemer gaat daarbij akkoord met een tijdelijke verlaging van het brutoloon. De werkgever bepaalt hoe hij deze uitruil verwerkt in de salarisadministratie en of dit invloed heeft op de hoogte van het vakantiegeld, bonus of de dertiende maand van de werknemer.
Hoe past een leasefiets binnen onze huidige mobiliteitsvormen
De leasefiets kan aangeboden worden naast de bestaande mobiliteitsregelingen. Dus naast de leaseauto of naast de ov-kaart. Maar ook als onderdeel van een mobiliteitsbudget. Daarnaast kan de werkgever een leasefiets altijd aanbieden als secundaire arbeidsvoorwaarde.
Wat zijn de grenzen van een fiets van de zaak
Bij Lease enfietsen is elke fiets van de zaak uit te kiezen, zolang de minimumwaarde € 499 is. Dat mag een stevige stadsfiets of snelle elektrische fiets zijn, maar net zo gemakkelijk kiest men voor een mountainbike, racefiets of zelfs een speed-pedelec. En wel zo fijn; werknemers hebben vrije keuze
Kom ik als ZZP'er ook in aanmerking voor de nieuwe leasefietsregeling
Ja, ook voor een ZZP'er is het aantrekkelijk om een fiets te leasen. In principe gelden hiervoor dezelfde regels als voor werkgevers & werknemers (beide in één). Het is dus mogelijk de fiets op naam van het bedrijf aan jezelf te verlonen en op deze manier van het fiscale voordeel genieten.
Wie is eigenaar van de fiets gedurende de leaseperiode
Gedurende de gehele leaseperiode is de leasemaatschappij eigenaar van de fiets.
Wat gebeurt er na 36 maanden
De lease maatschappij doet een aanbod aan de werknemer om de fiets over te nemen. Het exacte bedrag is op voorhand niet vast te stellen want is afhankelijk van de uiteindelijke staat van de fiets. Indien de werknemer geen interesse heeft in het overnemen van de fiets, dan neemt de lease maatschappij de fiets kosteloos terug. Er zit hier nooit een risico voor de werknemer aan.
Wat gebeurt er als een werknemer voortijdig het bedrijf verlaat
Kan een contract eerder beëindigd worden
Nee, het contract heeft altijd een vaste looptijd van 36 maanden.
Heeft dit invloed op sociale werkgeverslasten
Indien een werkgever de leaseregeling faciliteert en werknemers vrijwillig brutoloon uitruilen om de leasekosten te voldoen, dan betaalt de werkgever geen sociale lasten over dit bedrag. Dit leidt tot een besparing tot wel 20%.
Mag een werknemer zijn kosten betalen uit het bruto salaris
Hierbij betaalt een werknemer (een deel van) het leasebedrag zelf door vrijwillig brutoloon uit te ruilen. De Belastingdienst heeft hiertoe een beleidsbesluit opgesteld vastgelegd in de zogenoemde Cafetariaregeling. De werknemer gaat hierbij akkoord met een tijdelijke verlaging van het brutoloon en geniet hierdoor van een fiscaal voordeel van tot 35% ten opzichte van een privé aanschaf van een fiets.
Welke mogelijkheden heeft een werkgever om bij te dragen aan een fiets voor zijn werknemers
Lease enfietsen biedt drie verschillende scenario’s aan om een leasefiets aan te bieden aan werknemers. Alle opties vallen buiten de WKR: 1. Werkgever investeert De werkgever betaalt de leasekosten van de fiets en de werknemer betaalt slechts enkele euro’s aan bijtelling per maand. Dit kan als extra secundaire arbeidsvoorwaarde of als onderdeel van het mobiliteitsbudget of het budget van de leaseauto. 2. Gedeelde investering Werkgever en werknemer bepalen de verdeling van de kosten. Dit kan een vast bedrag per maand zijn of bijvoorbeeld de hoogte van de maandelijkse kilometervergoeding. Het werknemersdeel mag verrekend worden met het brutoloon. 3. Werkgever faciliteert De werkgever verrekent alle kosten met het brutoloon van de werknemer. Hierdoor zijn er geen kosten voor de werkgever en bespaart hij zelfs op sociale lasten. De werknemer heeft een fiscaal voordeel van tot 35% ten opzichte van privé aankoop. Bij alle bovenstaande opties vervalt de kilometervergoeding voor kilometers die met de leasefiets gemaakt worden. Hierop kan de werkgever dus besparen of de hoogte hiervan investeren in het maandelijkse leasebedrag.
Is het mogelijk om accessoires bij een fiets te leasen
Ja, dat kan. Alles wat aan een fiets bevestigd kan worden, mag bij de fiets geleased worden. Een tas en ketting kunnen dus uiteraard mee geleased worden. LET OP: op het moment dat de werknemer de winkel uit fietst, is het leasecontract geactiveerd. Op dat moment kunnen er geen accessoires meer worden toegevoegd.
Product toegevoegd aan verlanglijst
Product toegevoegd om te vergelijken.